ใครเป็นผู้รับผิดชอบในธุรกิจ?

นักธุรกิจเรียกว่าอะไร?

โดยทั่วไปแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัท ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบอันดับสอง อย่างไรก็ตาม ในการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้าง การเรียงสับเปลี่ยนหลายอย่างสามารถเป็นรูปเป็นร่างได้ ดังนั้นบทบาทของทั้ง CEO และประธานอาจแตกต่างกันไปตามบริษัท

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *