อะไรทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ?

ลักษณะสำคัญของธุรกิจคืออะไร?

บริษัทที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ต้องการการจัดการที่ดี ตั้งแต่ระดับบนลงล่างไปจนถึงคนเช่นหัวหน้าคนงานและหัวหน้ากะ ผู้นำคุณภาพนำเสนอการสื่อสารกับพนักงาน วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นธรรมชาติ และเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน … ในที่สุด ผู้นำที่ดีจะทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า 08-มิ.ย.-2017

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *