ลักษณะสำคัญของธุรกิจคืออะไร?

ธุรกิจคืออะไรและตัวอย่างคืออะไร?

ต่อไปนี้เป็นลักษณะสำคัญสิบประการของธุรกิจ: กิจกรรมทางเศรษฐกิจ: ธุรกิจคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของการผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการ … การซื้อและการขาย: … กระบวนการต่อเนื่อง: … แรงจูงใจในการทำกำไร: … ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน: … Creative and Dynamic: … ความพึงพอใจของลูกค้า: … กิจกรรมทางสังคม: รายการเพิ่มเติม…

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *