ธุรกิจมีกี่ประเภท?

ธุรกิจหลักหมายถึงอะไร?

โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจมีสี่ประเภทหลัก: การเป็นเจ้าของคนเดียวการเป็นเจ้าของคนเดียวการเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว (หรือที่รู้จักในชื่อผู้ประกอบการรายบุคคล ผู้ค้ารายเดียว หรือการเป็นเจ้าของ) เป็นประเภทของนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของเท่านั้น ห้างหุ้นส่วน บริษัท รับผิด จำกัด (LLC) บริษัท รับผิด จำกัด ( …

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *