คำจำกัดความทางธุรกิจที่เรียบง่ายคืออะไร?

ธุรกิจคืออะไร

ธุรกิจถูกกำหนดให้เป็นองค์กรหรือนิติบุคคลที่กล้าได้กล้าเสียที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือวิชาชีพ ธุรกิจสามารถเป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ประเภทธุรกิจมีตั้งแต่บริษัทจำกัด การเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว บริษัท และห้างหุ้นส่วน 17-ก.ย.-2021

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *