ความหมายของ CEO คืออะไร?

นักธุรกิจเรียกว่าอะไร?

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัท

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *