ขอบเขตของธุรกิจคืออะไร?

วัตถุประสงค์ของธุรกิจคืออะไร?

ขอบเขตสรุปเวลาและต้นทุนของโครงการธุรกิจ โดยทั่วไปจะใช้คำนี้ในการจัดการโครงการ ขอบเขตโครงการครอบคลุมงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการ ในขณะที่ขอบเขตผลิตภัณฑ์เน้นที่ผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *